ประชุมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในการประชุมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนพื้นที่เกาะโดยมี รองผอ.สพป.ระนอง ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายร่วมประชุม