ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 30 เมษายน 2563 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ระนอง เข้าร่วมประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อรับฟังข้อราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมปะการัง ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง